Sık Sorulan Sorular

Ağır okul çantalarını taşımak ya da çantayı hep aynı omuzda taşımak skolyoz yapmaz. Ancak çocuklar da bel yıpranmasını ve ağrısını engellemek için vücut ağırlığının %5'inden fazla ağırlık taşımaması önerilir

Bu iki yöntem ile aynı hastalığın iki farklı bulgusu ölçülür. Röntgenlerde eğriliğin yana yatma derecesi ölçülür. Skolyometre ise omurların kendi etrafında dönme miktarını ölçer.

El ile ölçümlerde 5 dereceye, bilgisayarlı ölçümlerde ise 3 dereceye kadar ölçüm farklılıkları olabilir.

Skolyoz oluşumunda genetik faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak skolyozun kesin bir genetik geçiş şekli gösterilememiştir. Ayrıca genetik yatkınlık olsa dahi, skolyozun gelişiminde sadece genetik faktörlerin etkili olmadığı düşünülmektedir. Ancak ailenizde skolyoz hikayesi var ise, çocuklarınızın özellikle hızlı büyüme döneminde sırtını gözlemenizde fayda vardır.

En sık gördüğümüz Skolyoz tipi olan ergenlik çağı skolyozunun nedeni bilinmediği için nasıl önleneceği de bilinmemektedir. Bu nedenle skolyoz oluşumundan korunmanın kesin bir yolu yoktur.
Anne babaların Skolyoz için yapabilecekleri tek şey skolyozun teşhisinde geç kalınmamasıdır. Bu nedenle özellikle ergenlik çağı öncesi kız çocuklarının sırtları anneler tarafından sık aralıklarla dikkatli bir şekilde gözlenmelidir.
Ancak ağır çanta taşımak veya kötü pozisyon-duruş omurganın aşırı yük alması nedeniyle yıpranmasına ve bel ve sırt ağrısına neden olabilir. Bu çocuklar erişkin yaşlarda daha sık bel ağrısı, bel fıtığı gibi problemlerle karşılaşabilir. Bu nedenle ağır çantalar ve kötü duruştan sakınılmalıdır.

Çocukluk ve ergenlik döneminde skolyozu olmayan birisinde ileri yaşlarda skolyoz iki türlü olabilir. Birincisi ergenlik çağında fark edilmeyen skolyozun erişkin yaşlarda artarak fark edilir hale gelmesidir. Bu skolyoz tipine erişkin (adult) idiyopatik skolyoz denir.
Diğeri ise özellikle 50’li yaşlardan sonra görülen omurganın yaşlanma ile yıpranması ve omurganın bütünlüğünü sağlayan yapıların bütünlüğünün bozulması ile ortaya çıkan yeni gelişen (de novo veya dejeneratif) skolyozdur. Dejeneratif skolyoz genellikle bel bölgesinde görülür ve beraberinde omurilik ve sinirlerin sıkışması da mevcuttur.

Adölesanlarda skolyoz genellikle ağrı kaynağı değildir, ama lomber (bel) bölgede yerleşen şiddetli skolyozlarda bel ağrısı görülebilir. Erişkin skolyozlarında ise sırt ve bel ağrısı olabilir.