PROGRAM: SKOLYOZUN SEBEPLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?


Skolyozun genel olarak nedeni bilinmesede yapılan araştırmalara göre genetik geçişli olduğu düşünülmektedir. fakat halen bir çok skolyoz vakasının neden kaynaklandığı tam olarak bulunamamıştır. En yaygın tip nedeni bilinmeyen skolyoz vakaları olsa da nadir olarak nörolojik , kas hastalıkları , omurga deformiteleri kaynaklı skolyozlarla da karşılaşıyoruz.

Skolyozun risk faktörleri yaş,cinsiyet ve aile öyküsü oluşturur. Ergenlik çağına gelmemiş kız çocuklarında rastlama olasılığımız daha yüksektir. Genetik geçişli olduğu düşünüldüğünde ailede skolyoz öyküsü varsa çocuklarda rastlama olasılığımız yükseldiğinden daha sık gözlem yapmalıyız.