PROGRAM: KİFOZUN TEŞHİSİ NASIL KONUR?


Değerlendirme hasta öyküsü ve özgeçmiş alınarak başlar, daha sonra fizik muayene nörolojik testler yapılır. Yandan omurga grafisi kifozun açısını belirlemede kesin tanıdır. Ek semptomların varlığında MR da istenebilir. Bunlara ek olarak kan testi, kemik minerak yoğunluğu,pulmoner fonksiyon testi istenebilir.