PROGRAM: MANUEL TERAPİ NEDİR?


Hareketlerin ağrısız ve tam olarak sağlanması için ellerin belirli kurallara ve manevralara bağlı olarak kullanıldığı tedavi yöntemidir.
Manuel terapi omurga ve ekstremite eklemlerindeki fonksiyonel bozuklukların tedavisinde uygulanmaktadır.

Manuel Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Mobilizasyon
Manipülasyon
Nöromusküler Terapi
Yumuşak Doku Teknikleri
Egzersiz
Klinik Bantlama Teknikleri
Manuel Terapi Nasıl Etki Eder?
Omurga simetrisini sağlama Hareketin,optimal kas ve miyofasyal açıklığını mekanik olarak sağlayarak fonksiyonu tekrar düzenlemesi
Spinal korda ulaşan mekanik afferent sinyal iletiminin,kapı kontrol teorisi ile ağrı duyusunu azaltması
Ağrı eşiğini yükselten ve ağrı şiddetini azaltan endorfin salgısının artması
Plasebo etkisi

Manuel terapiler,ağrıların azaltılmasında ve fonksiyonel olarak iyileştirilmesinde,egzersiz ve eğitim programı gibi konservatif tedavilere göre daha çabuk etki göstermektedir.
Manuel tedavinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistem anatomik, nörofizyoloik ve biyomekanik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir.

Endikasyonlar

Manuel tıp teknikleri,genel olarak blokaj olarak tanımlanan hareketin fonksiyonel açıklığında kayba yol açan veya segmental harekette asimetri gösteren,kas iskelet sisteminin tüm sorunlarında endikedir.

Manuel Terapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Akut ve kronik boyun ağrıları Omuz ve dirsek gibi eklemlerin yumuşak dokusundaki ağrılar Spondilojenik sendrom,baş ağrısı
Kas iskelet sistemi kaynaklı torasik ağrı
Fonksiyonel ve mekanik bel ağrıları
İntervertebral disk hernileri Faset sendromu
Priformis sendromu
Sakroiliak disfonksiyon
Alevli dönemde olmayan artroz
Kırık sonrası
Bağ yaralanmaları
Myofasial ağrı

Kliniğimizde Kullanılan Manuel
Terapi Yöntemleri

Mulligan
Kaltenborn-evjent
Mc kenzie
Cyriax
Tetik nokta tedavisi
Sinir mobilizasyonu
Cranio-sacral terapi