PROGRAM: KİFOZ TÜRLERİ NELERDİR?


Kifozun birçok türü vardır. Fakat kolaylıkla sınıflandırabilmek için yapısal ve postüral olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır.

POSTURAL KİFOZ : Zayıf postür yapısına sahip kişilerde,ortaya çıkar. Günlük hayattaki fonksiyonellik bu durumu etkiler.

YAPISAL KİFOZ : Yapısal kifoz omurganın özellikle büyüme esnasında kemik veya yumuşak doku patolojisine bağlı olarak doğal seyrini kaybetmesiyle oluşur. bunlar primer veya sekonder kifoza neden olurlar.

PRİMER YAPISAL KİFOZ : Omurganın doğumdan önceki gelişimi herhangi bir nedenle engellenirse bu konjenital- primer kifoz olarak adlandırılır. Çoğu vaka da bir ya da birden fazla omur kaynaşmış şekilde karşımıza çıkar. Omurganın normal olmayan bu yapısı anne karnındaki gelişim esnasında(çoğunlukla 3-6ç hafta) patolojik eğrilik yaratır. Sıklıkla kalp ve böbrek problemleri eşlik eder. Çünkü omurga böbrek ve kap aynı trimesterde gelişmektedir. Ayrıca konjenital- primer kifozun genetik geçişli olduğu düşünülmektedir.

Primer yapısal kifozun en bilindik tanısı scheuermann’s kifozudur. Ergenlik döneminde öndeki vertebraların arkadaki vertebralara göre daha yavaş büyümesi nedeniyle oluşur. ve omurga olması gerekenden daha fazla eğriliğe sahip olur.

SEKONDER YAPISAL KİFOZ : Postüral kifoz, omurganın yanlış pozisyonlanması sonucu oluşan fonksiyonel bir durumdur. Uzun süre oturma, spor seçimlerinin yanlış yapılması postürel kifoza neden olabilir. Yapısal kifoz da ise neden sadece doğuşsal olabilir. Konjenital yapısal kifozda üzerine yapılan çalışmalar sonucu kifozun genetik geçişli olabildiği düşünülmektedir. Ya da yumuşak doku, hormon, enfeksiyon, kas hastalıklarının sekonder bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Omurga tümörleri,polio,artrit, osteoporoz,travma,omurga kırıkları da kifoza neden olabilir.