PROGRAM: SKOLYOZUN TÜRLERİ NELERDİR?


- İDİOPATİK SKOLYOZ(NEDENİ BİLİNMEYEN)
- NÖROMUSKULER SKOLYOZ
- KONJENİTAL SKOLYOZ

İDİOPATİK SKOLYOZ Sıklıkla kız çocuklarında görülen,ailesel ve genetik geçişli şolduğu düşünülen skolyoz türüdür. Ergenlikle beraber hızla büyüyen omurga farklı kişilerde farklı seyirlerle ilerler. Bu da omurların arasında kuvvet eşitsizliği yaratır. Bu durumu skolyozun ilk aşamasında fark etmek zordur. Ağrı yapmaz ve küçük derecelerde gözle görülecek postür farklılığı yaratmaz. Bu sebeple skolyozun fark edilmesinden birkaç yıl önce başlamış olabilir. Çocuklarımız büyüme çağı bitine kadar kontrol altında tutmalıyız.

1.infaltil idiopatik skolyoz: 3 yaşın altında karşılaştığımız omurga deformitesidir.
2.jüvenil idiopatik skolyoz : 3-10yaş arasında karşılaştığımız idiyopatik skolyozdur.
3.adölesan idiyopatik skolyoz: 10 yaş ile iskelet gelişiminin tamamlanmasına kadar geçen süre arasında karşılaşılan idiyopatik skolyozdur. İdiyopatik skolyozun en sık karşılaşan şeklidir.

NÖROMUSKÜLER SKOLYOZ
Nöromuskuler hastalıklarda skolyoz sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.Nedeni; beyin,medulla spinalis, periferik sinirler,nöromuskuler yapı ya da kas hastalıkları olabilir. Cerebral palsy ve polio skolyozun en sık eşlik ettiği hastalıklardır. Bu gibi durumlarda hastanın iyi değerlendirilmesi gerekir. Nörolojik hastaların yüzde yirmi beşinde skolyoz da görüldüğünden ve nörolojik skolyoz ağır seyrettiğinden genelde yüksek açılı eğrilikleri ve fikse pelvis oblisiteleri mevcuttur.bu nedenle hastayla ve yakınlarıyla cerrahi girişimin faydaları ve zararları iyice tartışılmalıdır. Cerrahi tedavinin sonucunu kestirmek zor olduğundan konservatif tedavi fonksiyonel tedavide en sağlıklı yol olabilir.

KONJENİTAL SKOLYOZ
Anne karnındaki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga deformitesidir. Eğer dikkat edimezse 3 yaşına kadar farkedilmeyebilir. Genetik geçişli olduğu düşünülmektedir. Özellikle riskli doğumlarda erken doğum, tek yumurta ikizleri ,nörolojik tanılı fetüs gibi karşılaşma olasılığımız yüksektir.